Adam 'Taisum' Musiatewicz Adam 'Taisum' Musiatewicz 27.06.2020

Sobotki anegdotki

ANEGDOTA - Krótka forma literacka, zawierająca prawdziwe lub zmyślone opowiadanie o zdarzeniu z życia znanej postaci, żyjącej albo historycznej. I dlaczego akurat w sobotę!