Adam 'Taisum' Musiatewicz Adam 'Taisum' Musiatewicz 28.07.2020

TU TI TU RUM TU TU!

Dzwoni gość hotelowy do recepcji i nawija: - Two Tea to room two two ( tu ti tu rum tu tu ) a kelner mu na to - param param pam pam!
Kategorie: Lingwistyka